Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

За родителите

 

 

Прикачени документи

Седмично разписание втори срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на класните работи за втори учебен срок на 2021-2022 година
График седмично разписание в ОРЕС на учениците от 1-7 клас за периода 08.11.-19.11.2021 година
График седмично разписание на учениците 1-7 клас за периода 26.10.2021-05.11.2021г.
График седмично разписание в ОРЕС на учениците 1-7 клас за периода 22.03-31.03.2021г.
Седмично разписание OPEC 5-7 клас за периода 17.03.-02.04.2021г.
График консултиране на родители , ученици и попълване на училищна документация втори срок на 2020-2021
График консултации по учебни програми 2020-2021 втори срок
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация
График консултиране по учебни предмети за учебната 2020/2021година
Седмично разписание за учебната 2020/2021 година
Дневно разписание за учебната 2020/2021 година
Заповед План прием 2020/2021година