Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

"Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001

Основно училище "Христо Ботев" се включи в новия проект предложен от МОН "Подкрепа за успех".Основна задача е да се подмогнат учениците с обучителни затруднения с цел повишаване на мотивацията им за учене и повишаване на техните образователни дефицити.Сформирани са четири групи-две в начален и две в прогимназиален етап.

1.Математика-първи клас, ръководител Диляна Асенова;

2.Български език-първи клас, ръководител Диляна Асенова;

3.Български език-четвърти клас, ръководител Магдалена Милчева;

4.Български език-седми клас,ръководител Симеонка Райкова;

5.Математика-седми клас,ръководител Наталия Къдрева;

6.Химия и опазване на околната среда- седми клас, ръководител Росица Докова.