Facebook

ОУ Христо Ботев

Основно училище в с. Глогово

Основно училище "Христо Ботев", с.Глогово е основно. Според вида на подготовка е неспециализирано.

Според степента е основно училище от I-ви до VII-ми клас включително.

Според подготовката училищното образование е общо. Общото образование се осъществява в основна степен , чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка.

Основно училище "Христо Ботев" е общинско училище ,в което  се обучават ученици от 1 до 7 клас ,включително и целодневна организация на учебния ден от 1 до 7 клас. 

Обучението в училището се извършва от висококвалифицирани преподаватели и педагози.Според степента на образование е основно и се осъществява на два етапа-начален и прогимназиален.

Амбициите на училищното ръководство и на учителския колектив са:

-да поддържат високо ниво на образователния процес;

-да насърчават учениците към постижения и изяви чрез ефективни форми и методи на обучение;

-да стимулират техните творчески способности;

-да работят за обогатяване и опазване на материално-техническата база.

Училищeтo ce финaнcиpa oт oбщинaтa, paзпoлaгa c дoбpe пoддъpжaнa мaтepиaлнa бaзa и oбopyдвaни ĸaбинeти, в ĸoитo дeцaтa пoлyчaвaт cвoeтo ocнoвнo oбpaзoвaниe.

 

Актуални новини