Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Материална база

Основно училище "Христо Ботев",с.Глогово разполага с добре поддържана материална база, която се обновява непрекъснато.Притежава комфортен вътрешен санитарен възел.

Кабинетите са оборудвани с необходимите учебно-технически средства .За осъществяването на нормално обучение в електронна среда разполага с технически средства /таблети с интернет/за подпомагане  на учениците.

В сградата има постоянен достъп до WI-FI благодарение на проект "ИКТ в образованието" на стойност 1500лв.

Всеки ученик разполага със собствено шкафче , в което да съхранява своите учебници и тетрадки .Шкафчетата са осигурени по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"-Модул"Осигуряване на ученически шкафчета" на стойност 5000лв.

За отдих на учениците по програма ПУДООС се обособи кът ,където сред цветя, декоративни храсти и на пейки всяко дете може да намери спокойствие и почивка.