Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Стартиране на проект "Твоят час"

От началото на месец ноември в Основно училище "Христо Ботев" започват своите дейности групите занимания по интереси и работа с деца с обучителни затруднения по проект"Твоят Час".