Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Документи

Стратегия за развитие на ОУ Христо Ботев - ТУК

Годишен план на ОУ Христо Ботев с. Глогово, може да видите -  ТУК

Етичен кодекс може да видите-ТУК

Дневно разписание може да видите-ТУК

Програма за превенция за раннонапускане на училище може да видите-ТУК

Годишен план може да видите-ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности може да видите-ТУК

План за квалификационната дейност може да видите-ТУК

Училищен учебен план може да видите-ТУК

Заповед план прием първи клас може да видите-ТУК

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" може да да видите-ТУК

Заповед №420/12.06.2019г.за избран заявител по Схема"Училищен плод" и Схема"Училищно мляко" за учебните 2019/2020 , 2020/2021 и 2021/2022 години може да видите-ТУК