Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Сръчни чрез въображението

Основната цел на създадената  група е да се даде възможност на учениците да развият своето въображение като създават различни изделия от отпадъчни материали и хартия.Така ще се провокира фантазията им и ще се покаже тяхното креатимно мислене.

Учениците ще се откъснат от задължителните учебни занятия и свободно ще разкрият способностите си с различни иновации , така училището ще се превърне в желана територия.