Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Подкрепа за успех

Основно училище "Христо Ботев" се включи в новия проект предложен от МОН "Подкрепа за успех".Основна задача е да се подмогнат учениците с обучителни затруднения с цел повишаване на мотивацията им за учене и повишаване на техните образователни дефицити.Сформирани са четири групи-две в начален и две в прогимназиален етап.

1.Математика-първи клас,ръководител Асен Симеонов;

2.Български език-четвърти клас,ръководител Диляна Асеноа;

3.Български език-пети клас,ръководител Симеонка Райкова;

4.Математика-седми клас,ръководител Галина Тодорова.