Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Позитивното мислене в часовете по английски език

Групата е създаденас цел преодоляване на трудностите в часовете по английски език , за да се повиши интересът към предмета.Да развият комуникативните си умения придобивайки увереност при общуване.

Обучението ще включва интерективни методи , практически задачи и упражнения , чрез които учениците ще усвоят знания , преодолявайки затрудненията си.