Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Твоят час

От началота на месец ноември успешно стартираха своите дейности десет групи по проект "Твоят час" разделени в две направления с обучителни затруднения и занимания по интереси.След попълване на Анкетни карти и Заявления се установиха необходимостите и желанията на учениците.

В начален етап по проекта се установиха групите:

1.Обичам футбола -ръководител Русин Русинов;

2.Приказният свят в нас -ръководител Диляна Асенова;

3.Математика -Асен Симеонов;

4.Шахмат и дама -ръководител Милен Манев;

5.Български народни танци -ръководител Магдалена Милчева.

В прогимназиален етап групите са :

1.Математика 1- ръководител Галина Тодорова;

2.Математика 2 -ръководител Галина Тодорова;

3.Позитивното мислене в часовете по английски едзик -ръководител Детелина Силянова;

4.Клуб "Традиции и изкуства" -ръководител Росица Докова;

5.Сръчни чрез въображението -ръководител Симеонка Райкова.